Spring naar content

De partners

Kom in contact met partners van de Hersenletsel Alliantie, lees meer over de organisatie en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van partners.

AXON Leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg en jeugd- & gezinsprofessionals.

Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten en komt op voor hun belangen.

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL)

Het EHL ontwikkelt en evalueert een zorgsystematiek waarmee de groep mensen met hersenletsel tijdig wordt herkend en…

Hersenletsel & Jeugd (HeJ)

HeJ is het landelijk actieprogramma niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is dé patiëntenvereniging voor mensen met NAH en hun naasten.

Hersenz

Hersenz is een samenwerkingsverband van 13 organisaties dat een behandelprogramma aanbiedt voor mensen met NAH in de chronische fase.

Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.

NAH Kennisnetwerk

Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis.

Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

sectie Neuropsychologie

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland.

Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)

Het doel van de NVN is het bevorderen van de Neuropsychologie in Nederland.

Stichting Hersenschudding

Een hersenschudding zet je leven op z’n kop. Stichting Hersenschudding maakt de gevolgen zichtbaar door het verbinden van ervaringen en onderzoek.

Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL)

In Stichting LOHL zijn de 16 regionale hersenletselteams met elkaar verenigd. Via de landelijke Breinlijn wordt een vraagsteller verbonden met de gewenste regio.

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Afdeling neuro & revalidatie