Spring naar content

Stichting Hersenschudding

Een hersenschudding kan je leven flink op z’n kop zetten. Krijg je te maken met dusdanig langdurige klachten dat je van een post commotioneel syndroom (PCS) kunt spreken, dan is het een hele toer om adequate behandeling te vinden èn de benodigde ondersteuning door de instanties te verkrijgen. Wij zijn een bron van informatie en een ontmoetingsplatform voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Tegelijkertijd werken we aan meer herkenning en erkenning voor deze vaak ontwrichtende aandoening.

Dat doen we als volgt:

  • Via social media, persoonlijk contact en onze website bieden we lotgenoten, hun naasten en professionals een schat aan informatie.
  • We bieden lotgenoten een Facebook-community waar ze terecht kunnen voor uitwisseling, informatie en ervaringsverhalen.
  • PCS is een van de vele vormen van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Daarom nemen we deel aan wetenschappelijke onderzoeken naar onder andere de oorzaken en gevolgen van hiervan, maar ook naar de effectiviteit van specifieke behandelmethoden.
  • We maken ons hard voor de erkenning van PCS door politiek, overheid en andere instanties, door met ze in gesprek te gaan en ze op de hoogte te houden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
  • We werken intensief samen met organisaties die zich eveneens hard maken voor mensen met NAH, onder andere de Hersenstichting en de Hersenletsel Alliantie.
  • Om meer begrip in de samenleving te creëren, voorzien we de media van nieuws en achtergrondverhalen en brengen we keer op keer ons verhaal op congressen en bijeenkomsten in binnen- en buitenland.

In de vijf jaar dat de Stichting Hersenschudding inmiddels bestaat, vinden we in de samenleving en onder zorgverleners steeds meer (h)erkenning voor deze nog te vaak onbegrepen aandoening. En zien we dat steeds meer lotgenoten de weg naar onze community weten te vinden. Zij ervaren de Stichting als een warm bad, omdat ze hier niets hoeven uit te leggen, maar wel die informatie vinden die ze vooruithelpt. Dat blijkt ook uit de gulle hand waarmee ze de donaties en het vrijwilligerswerk bieden waarop de Stichting draait.

Meer informatie over deze partner?

Herma Hulst

Voor meer informatie of vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Herma Hulst, vertegenwoordiger van Stichting Hersenschudding in de Hersenletsel Alliantie.

Bekijk onze andere partners

Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL)

In Stichting LOHL zijn de 16 regionale hersenletselteams met elkaar verenigd. Via de landelijke Breinlijn wordt een vraagsteller verbonden met de gewenste regio.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is dé patiëntenvereniging voor mensen met NAH en hun naasten.