Spring naar content

Ons jaarplan

Hier lees je meer over de projecten die worden uitgevoerd onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie in 2021. Ook lees je meer over de actuele samenwerkingsthema’s die gevormd zijn in het kader van de Hersenletsel Alliantie en in welke vergaderingen we elkaar als partners ontmoeten.

1. Projecten

De partners van de Hersenletsel Alliantie trekken waar nodig gezamenlijk op. Zo worden er projecten onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie uitgevoerd, omdat dit in het belang is van meerdere partners en voor de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Projecten hebben vaker een langere looptijd dan een jaar. Lees meer (achtergrond)informatie over de projecten in onze kennisbank.

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de actuele projecten met een looptijd in 2021.

Doel

De zorgstandaard CVA/TIA en de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel onder volwassenen worden geactualiseerd.

Betrokkenen partners & projectleider

  • Alle partners van de Hersenletsel zijn in meer of mindere mate betrokken. Bovendien wordt samenwerkgewerkt met niet-partners zoals de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN) en Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB).
  • Margo Weerts is projectleider / voorzitter.

Looptijd

Naar verwachting zal in Q2 2021 de nieuwe Zorgstandaard Hersenletsel openbaar worden gemaakt.

Doel

De zorgstandaard traumatisch hersenletsel onder kinderen en jongeren wordt geactualiseerd en de implementatie ervan wordt verbeterd.

Betrokken partners

Worden nader bepaald. Initiatiefnemer van dit project is partner Hersenletsel en Jeugd (HeJ).

Looptijd

Dit project start in Q3 van 2021 en loopt naar verwachting door t/m 2023

Doel

Verdere (door)ontwikkeling van de campagne Leg de Link waarin herkenning en erkenning van hersenletsel centraal staat, zie https://legdelink.nl/

Projectleider

Dewi van der Vaart

Looptijd

Naar verwachting wordt dit project in Q2 2021 opgeleverd.

2. Samenwerkingsthema’s

Om er voor te zorgen dat het wiel niet op verschillende plekken wordt uitgevonden, worden in de context van de Hersenletsel Alliantie, projecten, evenementen en andere ontwikkelingen waar mogelijk met elkaar verbonden. Waar nodig worden de inspanningen inhoudelijk op elkaar afgestemd rondom samenwerkingsthema’s.

De samenwerkingsthema’s voor 2021 vind je hieronder.

Doel

De projecten ‘Casemanager Hersenletsel’, ‘Breinlijn’, ‘Wegwijzer Hersenletsel (i.s.m. OpWegWijzer)’, ‘Leg de Link’, ‘Mantelzorg Hersenletsel’ en de ‘Reminder’ worden waar mogelijk inhoudelijk met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Ze hebben namelijk een belangrijke overeenkomst. De projecten dragen in verschillende mate van begeleiding bij aan het toeleiden van mensen met hersenletsel naar passende zorg en ondersteuning.

Betrokken partners

Looptijd

januari t/m december 2021

Doel

Samenbrengen van activiteiten die in het hele land binnen dezelfde week worden georganiseerd, om meer bewustwording te creëren over hersenletsel. In de maand maart vindt deze week elk jaar plaats.

Thematrekker

Leo Bredeveld (AXON leertrajecten)
Meerder partners sluiten jaarlijks aan met het organiseren van landelijke en regionale activiteiten.

Looptijd

januari t/m december 2021 (hele jaar door i.v.m. de organisatie van de Brain Awareness Week in het huidige én voor het volgende jaar)

Doel

Er vindt afstemming plaats tussen de drie verschillende doelgroepen NAH+, LBS en kinderen/jongeren met NAH voor de oprichting en monitoring van deze expertisecentra.

Betrokken partners

Looptijd

januari t/m december 2021

3. Vergaderingen bestuur en partners Hersenletsel Alliantie

De bestuursvergaderingen vinden 3 jaarlijks plaats, meestal vlak voor elke partnervergadering. Het doel van de partnervergaderingen is vooral elkaar informeren en kennis delen. Hieronder vind je de volgende vergadermomenten van het bestuur en de partners.

  • dinsdag 23 maart
  • dinsdag 7 september
  • dinsdag 30 november

Alle vergaderingen zijn van 10.00 tot 12.00 en voorlopig digitaal totdat fysiek weer mogelijk is.

  • vrijdag 9 april
  • woensdag 22 september
  • woensdag 15 december

Alle vergaderingen zijn van 10.00 tot 12.00 en voorlopig digitaal totdat fysiek weer mogelijk is.

Lees meer over wie we zijn en wat doen

De partners

Onze organisatie