Spring naar content

Hersenz

Hersenz coöperatie U.A. is een samenwerkingsverband van 13 zorgorganisaties. Deze organisaties bieden het behandelprogramma Hersenz. Dit is een op maat samengesteld behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. De behandeling richt zich op de chronische fase, na revalidatie. Het programma bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde modules die door een interdisciplinair team van behandelaren worden aangeboden. Een combinatie van bewegen, cognitieve behandeling en behandeling in de eigen omgeving wordt ingezet om vooraf vastgelegde persoonlijke behandeldoelen te halen.

Met behandelprogramma Hersenz kunnen mensen na revalidatie nog stappen maken om de kwaliteit van leven substantieel te verbeteren. Samen met hun naasten.

Meer informatie over deze partner?

Emma van Reijmersdal

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Emma van Reijmersdal, directeur bij Hersenz.

Bekijk onze andere partners

Stichting Hersenschudding

Een hersenschudding zet je leven op z’n kop. Stichting Hersenschudding maakt de gevolgen zichtbaar door het verbinden van ervaringen en onderzoek.

Hersenletsel & Jeugd (HeJ)

HeJ is het landelijk actieprogramma niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Afdeling neuro & revalidatie