Spring naar content

Hersenz

Hersenz coöperatie U.A. is een samenwerkingsverband van 13 zorgorganisaties. Deze organisaties bieden het behandelprogramma Hersenz. Dit is een op maat samengesteld behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. De behandeling richt zich op de chronische fase, na revalidatie. Het programma bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde modules die door een interdisciplinair team van behandelaren worden aangeboden. Een combinatie van bewegen, cognitieve behandeling en behandeling in de eigen omgeving wordt ingezet om vooraf vastgelegde persoonlijke behandeldoelen te halen.

Met behandelprogramma Hersenz kunnen mensen na revalidatie nog stappen maken om de kwaliteit van leven substantieel te verbeteren. Samen met hun naasten.

Meer informatie over deze partner?

<naam volgt>

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met <naam contactpersoon>, directeur bij Hersenz.

Bekijk onze andere partners

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland.

NAH Kennisnetwerk

Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis.