Spring naar content

Actueel

Event 15 juni: 10-jarig jubileum 'Niemand Tussen Wal & Schip' – een samenwerking voor mensen met ernstig hersenletsel

Tien jaar geleden stond een groep gepassioneerde onderzoekers op het podium tijdens het symposium ‘Niemand tussen Wal en Schip’. In samenwerking met het ‘Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma)’ verbinden zij zich aan de missie om de zorg voor mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel duurzaam te verbeteren. Wees welkom op 15 juni tijdens het jubileum symposium!

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie. Sinds vandaag is deze brochure live!

Eindrapportage – Samen sterk voor hersenletsel

Er is in Nederland voldoende goede zorg en ondersteuning beschikbaar voor mensen met hersenletsel. Toch krijgen lang niet alle mensen de juiste zorg op de juiste plek. Lees hier de eindrapportage en samenvatting van ‘Samen Sterk voor hersenletsel’, verbonden aan het ZonMW project ‘Juiste Zorg op de Juiste plek’.

Download en deel de flyer "Veilig op pad met de e-bike"

De folder ‘Veilig op pad met de e-bike’ geeft informatie en tips om de kans op ongelukken en ernstig (hersen)letsel te verkleinen. Help mee om preventief hersenletsel te voorkomen en deel de flyer in je netwerk. De flyer is mede ontwikkeld door alliantiepartner Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Zorgstandaarden Hersenletsel