Spring naar content

Actueel

Persbericht

Per 1 april 2024 is Jan Welmers de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Hersenletsel Alliantie. Het bestuur meent in Jan Welmers een voorzitter te hebben gevonden die de Hersenletsel Alliantie verder de toekomst in kan brengen door zijn staat van dienst en zijn visie op de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat.

Event 15 juni: 10-jarig jubileum 'Niemand Tussen Wal & Schip' – een samenwerking voor mensen met ernstig hersenletsel

Tien jaar geleden stond een groep gepassioneerde onderzoekers op het podium tijdens het symposium ‘Niemand tussen Wal en Schip’. In samenwerking met het ‘Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma)’ verbinden zij zich aan de missie om de zorg voor mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel duurzaam te verbeteren. Wees welkom op 15 juni tijdens het jubileum symposium!

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie. Sinds vandaag is deze brochure live!

Download en deel de flyer "Veilig op pad met de e-bike"

De folder ‘Veilig op pad met de e-bike’ geeft informatie en tips om de kans op ongelukken en ernstig (hersen)letsel te verkleinen. Help mee om preventief hersenletsel te voorkomen en deel de flyer in je netwerk. De flyer is mede ontwikkeld door alliantiepartner Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Zorgstandaarden Hersenletsel