Spring naar content

Actueel

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie. Sinds vandaag is deze brochure live!

Eindrapportage – Samen sterk voor hersenletsel

Er is in Nederland voldoende goede zorg en ondersteuning beschikbaar voor mensen met hersenletsel. Toch krijgen lang niet alle mensen de juiste zorg op de juiste plek. Lees hier de eindrapportage en samenvatting van ‘Samen Sterk voor hersenletsel’, verbonden aan het ZonMW project ‘Juiste Zorg op de Juiste plek’.

Subsidieoproep ‘Praktijkgericht onderzoek’

De Hersenstichting heeft de subsidieoproep uitgezet met als doel om praktijkgericht onderzoek te subsidiëren waarbij de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening verbetert.

Download en deel de flyer "Veilig op pad met de e-bike"

De folder ‘Veilig op pad met de e-bike’ geeft informatie en tips om de kans op ongelukken en ernstig (hersen)letsel te verkleinen. Help mee om preventief hersenletsel te voorkomen en deel de flyer in je netwerk. De flyer is mede ontwikkeld door alliantiepartner Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Zorgstandaarden Hersenletsel