Spring naar content

Kennisbank

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie.

Updaten & implementeren zorgstandaard THL kinderen en jongeren

Het updaten en implementeren van de zorgstandaard THL kinderen en jongeren is een project dat onder eigenaarschap van de Hersenletsel…

Beschrijving zorg langdurige bewustzijnsstoornissen

Klik op onderstaande afbeelding om de beschrijving langdurige bewustzijnsstoornis te downloaden. Bekijk hier de samenvatting. Gerelateerde artikelen

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren

Klik op de afbeelding om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor kinderen en jongeren te downloaden.Deze zorgstandaard doorloopt een actualisatie. Naar…

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel volwassenen

Klik op onderstaande afbeelding om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor volwassenen te downloaden.Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van deze…

Zorgstandaard CVA/TIA

De laatste versie van de zorgstandaard CVA/TIA is te vinden op de website van onze partner CVA Kennisnetwerk Nederland. Momenteel…

Leg de Link

Het project Leg de Link is een project dat onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie worden uitgevoerd. Hieronder volgt meer…

Herziening zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch Hersenletsel

De herziening van de zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch Hersenletsel is een project dat onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie worden…