Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Updaten & implementeren zorgstandaard THL kinderen en jongeren

Het updaten en implementeren van de zorgstandaard THL kinderen en jongeren is een project dat onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie wordt uitgevoerd. Hieronder volgt meer informatie over het project.

Bekijk hier de huidige zorgstandaard THL kinderen en jongeren.

Bekijk ook ons jaarplan voor alle inhoudelijke activiteiten.

Het project

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen en jongeren krijgt 5 jaar na verschijnen een update die in alle regio’s van Nederland duurzaam en uniform geïmplementeerd kan worden voor professionals in de zorg en het onderwijs.​

​De volgende onderdelen in de zorgstandaard worden ten minste geüpdatet:

 • zorgaanbod licht versus matig/ernstig letsel ​
 • (aanbod) jonge kinderen (< 4 jaar) ​
 • transities 18-25 jaar; aansluiting op de vernieuwde Zorgstandaard Hersenletsel voor volwassenen ​
 • overeenkomsten en verschillen tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel ​
 • ontwikkelingen in de ketenzorg ​
 • resultaten van innovatie en onderzoek 

In het project ligt verder de aandacht op het borgen en de implementatie van de zorgstandaard. Op een later termijn wordt duidelijk welke vorm dit precies gaat hebben.

Projectorganisatie

 • Vincent Buitendijk, voorzitter Hersenletsel Alliantie (opdrachtgever)
 • Peter Brouwers, voorzitter samenwerkingsverband Hersenletsel & Jeugd (HeJ)
 • Arend de Kloet, inhoudelijk deskundige THL kinderen & jongeren
 • Projectleiders:
  • Ingrid van de Port
  • Mark van Duin
 • Inhoudelijk deskundigen:
  • Marleen van der Wees
  • Carla Hendriks

Op basis van onderwerp en thema: ​

 • Inhoudelijk deskundigen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband Hersenletsel en Jeugd (HeJ)
 • Vertegenwoordigers van beroepsverenigingen​
 • Cliëntenvertegenwoordiging

Op basis van de vraag en de fase van het project wordt extern advies ingeschakeld van:

 • een schrijfcoach (fase: updaten)
 • een implementatiedeskundige (fase: borgen en implementeren)

Er wordt in dit project gebruikt gemaakt van een gebruikerscommissie/klankbordgroep, waarmee de doelgroep van de zorgstandaard geborgd is.

De Hersenstichting financiert dit project.

Huidige stand van zaken

Het project is gestart vanaf september 2021 en loopt tot en met medio 2023.
Dit is de huidige stand van zaken (geplaatst op 21 december 2021):

 • De Hersenstichting heeft als financier van dit project de subsidietoekenning bevestigd.
 • De projectorganisatie is in gereedheid gebracht.
 • Er zijn verschillende oriënterende gesprekken geweest ter voorbereiding van het project, zoals:
  • Met het projectteam van de Zorgstandaard Hersenletsel Volwassenen​ over o.a. van kind naar volwassenen;
  • Met het Zorginstituut Nederland over de mogelijkheid tot registratie.
  • En met alle partners van de Hersenletsel Alliantie als gezamenlijk eigenaar van de zorgstandaard.
 • Inhoudelijk deskundigen zijn geworven om zitting te nemen in de werkgroep ten behoeve van het updaten van de zorgstandaard.
 • In januari 2022 volgt een definitieve plan van aanpak voor de actualisatie van de zorgstandaard.

Contact met het projectteam?

Wil je meer weten over het project of heb je een suggestie? Neem dan contact op met het projectteam.

Ingrid van de Port

Mark van Duin

Bekijk onze alliantepartners

Stichting Hersenschudding

Een hersenschudding zet je leven op z’n kop. Stichting Hersenschudding maakt de gevolgen zichtbaar door het verbinden van ervaringen en onderzoek.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Afdeling neuro & revalidatie

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg en jeugd- & gezinsprofessionals.