Spring naar content

Zorgstandaarden hersenletsel

Een zorgstandaard beschrijft wat mensen met hersenletsel en hun naasten aan zorg mogen verwachten op het moment van ontstaan van het hersenletsel. Het is een functionele beschrijving; het gaat erom welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze. Het is aan de regionale aanbieders, de gemeenten en de zorgverzekeraars om hieraan uitvoering te geven. Een zorgstandaard is dus een hulpmiddel voor zorgverlener, verzekeraar én patiënt. Hieronder (en in onze kennisbank) zijn de vier huidige zorgstandaarden te vinden.