Spring naar content

Onze organisatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van 19 partners. Partners zijn beroepsverenigingen van professionals die dagelijks werken met mensen met hersenletsel. Daarnaast zijn kennisnetwerken, netwerkorganisaties en (behandel)programma’s aangesloten. Het perspectief van mensen met hersenletsel is geborgd door patiëntenvereniging Hersenletel.nl.

Bestuur

Van de 19 partners is een vertegenwoordiging afgevaardigd in het bestuur. De bestuurlijke vertegenwoordiging is verdeeld in vijf secties. Zo kunnen besluiten waar nodig gemakkelijker, in afstemming met alle partners, worden gemaakt.

 • Jan Welmers, onafhankelijk voorzitter
 • Monique Lindhout, vertegenwoordiger bestuurssectie patiënt en partner Hersenletsel.nl
 • Nadine van Kampen, vertegenwoordiger bestuurssectie medici & psychologen en partner VRA
 • Lucelle van de Ven, vertegenwoordiger bestuurssectie paramedici, verpleegkundigen en medewerkers sociaal domein en partner Ergotherapie NL
 • Kitty Jurrius, vertegenwoordiger bestuurssectie (kennis)netwerkorganisaties & overige partners en partner NAH Kennisnetwerk

Coördinator

Voor dagelijkse contacten kunt u terecht bij onze coördinator Astrid Roesink. Zij is bereikbaar via: astrid@doendenken.net en 06-53 64 55 86

Alliantiepartners per sectie

De volgende 17 partners werken nauw met elkaar samen in de Hersenletsel Alliantie. Klik hier om direct in contact te komen met de partners.

Mensen met hersenletsel

 • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • Stichting Hersenschudding

Medici & psychologen

 • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) 
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)
 • Nederlandse Instituut van Psychologen, sectie Neuropsychologie (NIP)

Paramedici, verpleegkundigen en medewerkers sociaal domein

 • Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Ergotherapie Nederland
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling neuro & revalidatie (V&VN)

(Kennis)netwerkorganisaties & overige partners

 • NAH kennisnetwerk
 • Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Expertisecentrum Hersenletsel (EHL)
 • Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL)
 • Hersenletsel & Jeugd (HeJ)
 • AXON Leetrajecten
 • Hersenz

Samenwerking met andere organisaties

Naast de alliantiepartners wordt waar nodig de samenwerking opgezocht met andere beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN) en Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) bij de herziening van de zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch Hersenletsel. Lees hier meer over de zorgstandaarden.

Ondersteuning Hersenletsel Alliantie

In opdracht van de Hersenletsel Alliantie, verleent Sigra de beleidsmatige, secretariële en financieel administratieve ondersteuning. SIGRA ondersteunt ook bij de professionalisering en doorontwikkeling van de alliantie, zoals de ontwikkeling van een website en het inrichten van een communicatie- en implementatienetwerk (zie het jaarplan).

Oprichtingsfoto 2018

Foto: Hans Roggen (2018, start Hersenletsel Alliantie)

Lees meer over wie we zijn en wat we doen

De partners

Ons jaarplan