Spring naar content

Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten en komt op voor hun belangen. Samen met onze leden behouden en verbeteren we de kwaliteit van ergotherapie. Dat doen we door:

 • organiseren van scholing, congressen en bijeenkomsten
 • delen van kennis en informatie via het ergotherapie magazine, het kennisplatform op info.ergotherapie.nl en de nieuwsbrief
 • beroepsontwikkeling en professionalisering via adviesraden, commissies en werkgroepen
 • lobbyen bij politieke organisaties en zorgverzekeringen
 • samenwerken met andere beroepsorganisaties binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN)
 • initiatief nemen voor wetenschappelijk onderzoek
 • ontwikkelen van richtlijnen
 • het vervullen van een vakbondfunctie
 • geven van juridisch advies en hulp

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het dagelijks betekenisvol handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven – gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties in het handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

Meer informatie over deze partner?

Lucelle van de Ven – Stevens

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Lucelle van de Ven – Stevens, vertegenwoordiger van Ergotherapie Nederland in de Hersenletsel Alliantie.

 • 030 26 28 356
 • en@ergotherapie.nl

Bekijk onze andere partners

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg en jeugd- & gezinsprofessionals.

AXON Leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.