Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie.

De brochure is als PDF gratis beschikbaar op werkenmethersenletsel.nl en te bestellen in de webshop van Patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Professionals kunnen tegen kostprijs grotere aantallen bestellen.

Heb je een vraag over de brochure?

Neem dan contact op via info@hersenletselalliantie.nl.