Spring naar content

Per 1 april 2024 is Jan Welmers de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Hersenletsel Alliantie.

Het bestuur meent in Jan Welmers een voorzitter te hebben gevonden die de Hersenletsel Alliantie verder de toekomst in kan brengen door zijn staat van dienst en zijn visie op de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat.

Focus op samenwerking en kwaliteit van zorg

De Hersenletsel Alliantie is in 2018 opgericht om de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Dit doet de Alliantie door landelijk beroepsverenigingen, (kennis)netwerkorganisaties, patiëntenverenigingen en actie- en behandelprogramma’s over hersenletsel met elkaar te verbinden. De aangesloten partners kunnen informatie en kennis met elkaar delen en trekken waar nodig gezamenlijk op, zodat dubbele inspanningen in het land worden voorkomen.

Steeds meer patiënten met hersenletsel

De nieuwe voorzitter wil samen met alle partners de samenwerking intensiveren om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor patiënten met hersenletsel te behouden. Dat is niet alleen nodig omdat het aantal patiënten groeit, jaarlijks lopen zo’n 130.000 mensen hersenletsel op. Ook het zorglandschap verandert de komende jaren drastisch door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. ‘’Om in deze context de zorg toegankelijk, goed én betaalbaar te houden, moeten organisaties zowel landelijk als binnen de regio intensiever samenwerken’’, aldus Jan Welmers. ‘’Dat is van groot belang voor alle patiënten met hersenletsel, zij moeten kunnen vertrouwen op de juiste specialistische zorg, op de juiste plek. Nu en in de toekomst.’’

Jan Welmers is Voorzitter Raad van Bestuur van Heliomare. Daarnaast vervult hij enkele nevenfuncties, met name in de zorg. De belangrijkste nevenfuncties zijn bestuurder van Sigra en Voorzitter vereniging NAH+ kind/jeugd. Het bestuur en de betrokken partners zijn dan ook erg verheugd met zijn komst.

Met deze benoeming neemt hij de voorzitterstaak per 1 april 2024 over van Vincent Buitendijk, die deze rol sinds oktober 2018 heeft vervuld. Vincent heeft aan de basis gestaan van onze Alliantie. Het bestuur en partners spreken via deze weg hun grote waardering uit voor zijn onuitputtelijke inzet en betrokkenheid bij de Alliantie. Hij heeft een belangrijk fundament gelegd voor de toekomstige samenwerking tussen de partners.

Voor vragen kunt u terecht bij Astrid Roesink, Coördinator Hersenletsel Alliantie.
E: astrid@doendenken.net | M: 06-53 64 55 86