Spring naar content

Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL)

Stichting LOHL is het samenwerkingsverband waarin de 16 regionale hersenletselteams met elkaar zijn verenigd. Een hersenletselteam bestaat uit regionale zorg- & welzijnsorganisaties die zorg en ondersteuning leveren aan mensen met hersenletsel. Voor mensen met (mogelijk) hersenletsel, hun naasten en professionals geven de hersenletselteams verwijsadvies naar passende zorg en ondersteuning. Ook worden andere vragen over hersenletsel opgepakt. Vraagstellers kunnen via de landelijke Breinlijn hun vraag stellen en worden op basis van hun postcode automatisch verbonden met het juiste regionale hersenletselteam.

De 16 hersenletselteams streven bovendien naar een samenhangend aanbod voor mensen met hersenletsel. Dit betekent dat bij gebrek aan passend aanbod samen met regionale partners naar een oplossing wordt gezocht.

Meer informatie over deze partner?

Peter Brouwers

Voor meer informatie of vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Peter Brouwers, vertegenwoordiger van Stichting LOHL in de Hersenletsel Alliantie.

  • 085-225 02 44
  • info@breinlijn.nl

Bekijk onze andere partners

Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten en komt op voor hun belangen.

Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Afdeling neuro & revalidatie