Spring naar content

Hersenletsel & Jeugd (HeJ)

HeJ is het landelijk actieprogramma niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren. Meer informatie over deze partner volgt binnenkort.

Peter Brouwers

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Peter Brouwers, vertegenwoordiger van HeJ in de Hersenletsel Alliantie.

  • coherence.consultancy@ziggo.nl

Bekijk onze andere partners

Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

sectie Neuropsychologie

Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)

Het doel van de NVN is het bevorderen van de Neuropsychologie in Nederland.

Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.