Spring naar content

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, begeleiders in de gehandicaptenzorg, opbouwwerkers, casemanagers dementie en sociaal agogen.  Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

Meer informatie over deze partner?

Gea Kosters

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Gea Kosters, vertegenwoordiger van BPSW in de Hersenletsel Alliantie.

Bekijk onze andere partners

Hersenz

Hersenz is een samenwerkingsverband van 13 organisaties dat een behandelprogramma aanbiedt voor mensen met NAH in de chronische fase.

Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)

Het doel van de NVN is het bevorderen van de Neuropsychologie in Nederland.

Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

sectie Neuropsychologie