Spring naar content

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, begeleiders in de gehandicaptenzorg, opbouwwerkers, casemanagers dementie en sociaal agogen.  Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

Meer informatie over deze partner?

Gea Kosters

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Gea Kosters, vertegenwoordiger van BPSW in de Hersenletsel Alliantie.

Bekijk onze andere partners

NAH Kennisnetwerk

Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis.

Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL)

In Stichting LOHL zijn de 16 regionale hersenletselteams met elkaar verenigd. Via de landelijke Breinlijn wordt een vraagsteller verbonden met de gewenste regio.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.