Spring naar content

Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

De missie van de NIP sectie Neuropsychologie is het bevorderen van de kwaliteit van de (klinisch) neuropsychologische beroepsuitoefening. Dit doen wij door:

  • Ontwikkeling en verspreiding van monodisciplinaire en multidisciplinaire richtlijnen. Wij waren o.a. betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn Traumatisch Hersenletsel, de richtlijn Dementie en richtlijn voor Neuropsychologie Onderzoek. Een overzicht van richtlijnen waaraan we een bijdrage leverden is terug te vinden op onze website.
  • Organiseren van inhoudelijk relevante bijeenkomsten. Daarnaast ontvangen al onze leden het Tijdschrift voor Neuropsychologie.
  • Monitoren van de kwaliteit van de opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog en het aandeel neuropsychologie in de GZ-opleiding.
  • Positionering van de Klinisch Neuropsychologen, bijvoorbeeld in het kwaliteitsstatuut, in de FWG en in de medische staf.

De sectie Neuropsychologie organiseert jaarlijks een geaccrediteerd congres, regelmatig in samenwerking met andere secties binnen het NIP of met de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN). Daarnaast geven wij een paar keer per jaar een masterclass neuropsychologie aan master- en GZ-psychologen.

Om de kennis van wat een (klinisch) neuropsycholoog doet te vergroten, brachten we een flyer uit die (klinisch) neuropsychologen kunnen gebruiken om cliënten en naasten hierover te informeren.

Om de belangen van de (klinisch) neuropsychologen te behartigen, wordt geparticipeerd in landelijke gremia en wordt o.a. een bijdrage geleverd aan de Hersenletsel Alliantie.

Het bestuur van de NIP sectie Neuropsychologie bestaat voornamelijk uit Klinisch Neuropsychologen.

Meer informatie over deze partner?

Frank Jonker

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Frank Jonker, vertegenwoordiger van het NIP in de Hersenletsel Alliantie.

Bekijk onze andere partners

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg en jeugd- & gezinsprofessionals.

Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)

Het doel van de NVN is het bevorderen van de Neuropsychologie in Nederland.

Hersenletsel & Jeugd (HeJ)

HeJ is het landelijk actieprogramma niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren.