Spring naar content
Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe update: hersenletsel en re-integreren naar werk | Geef jouw mening over de concept brochure

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan.

In mei 2021 informeerde we de partners van de Hersenletsel Alliantie al over dit project. Lees het nieuwsbericht hier terug. Inmiddels is het project een stuk verder. Er is een conceptbrochure gereed om te toetsen onder de doelgroep, naasten en professionals. De brochure moet mensen met hersenletsel vroegtijdig gaan informeren over de bijzonderheden die met re-integratie bij hersenletsel aan de orde kunnen zijn.

Bekijk de concept brochure en geef je feedback

Open de conceptbrochure hier en geef je feedback via de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/hersenletselre-integratie

De vragenlijst is inmiddels gesloten.

Deel dit bericht

Deel dit bericht onder je achterban en help mee aan de missie om de informatievoorziening voor mensen met hersenletsel en re-integreren naar werk te verbeteren.

Op-Weg-Wijzer en de Hersenletsel Alliantie

De concept brochure is een product van het project Op-Weg-Wijzer (deel van het VWS-programma Volwaardig leven), die themagericht werkt aan de verbetering van informatievoorziening voor mensen met hersenletsel. De Op-Weg-Wijzer valt binnen het jaarplan van de Hersenletsel Alliantie onder het samenwerkingsthema “Toeleiden naar passende zorg en ondersteuning”. Partners die inhoudelijk in de Op-Weg-Wijzer samenwerken zijn de Patiëntvereniging Hersenletsel.nl en Stichting LOHL (Breinlijn). De Hersenstichting en het project Casemanagement Hersenletsel zijn bovendien inhoudelijk aangesloten.

Meer weten over de Op-Weg-Wijzer?

Bekijk de website https://www.op-weg-wijzer.nl/ of neem contact op met de projectleider Jessica Slijpen (jessica@lupeo.nl, 06 – 11 16 11 11)

Foto door Danielle MacInnes op Unsplash