Spring naar content
Terug naar het nieuwsoverzicht

Gratis masterclass langdurige bewustzijnsstoornissen (45 min)

Het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma) heeft in samenwerking met de Hersenstichting een online masterclass gelanceerd. De masterclass gaat over langdurige bewustzijnsstoornissen en is speciaal voor zorgverleners.
EENnacoma is verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en de verbinding met de Hersenletsel Alliantie verloopt via de vertegenwoordiger van alliantiepartner Verenso.

Ieder jaar raken in Nederland duizenden mensen door ernstig hersenletsel in coma. Meestal duurt een coma maart kort, en komt de patiënt snel weer bij bewustzijn. Maar het kan ook dat iemand zijn ogen weer opendoet en zelfstandig ademt, maar zich niet, of niet volledig, bewust lijkt te zijn van zijn of haar eigen bestaan en dat van de omgeving. We noemen dat een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS).

De laatste jaren is de zorg voor mensen met een LBS, mede dankzij de inzet van de Hersenstichting en het expertisenetwerk EENnacoma, ingrijpend veranderd. Patiënten krijgen nu beter passende zorg, met de bedoeling ze te helpen herstellen naar een uitkomst die ze zelf acceptabel zouden vinden. Zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten, hebben grote behoefte aan informatie over LBS. Omdat de zorg, juist nu, onder grote druk staat en het moeilijk is om experts door het hele land scholing te laten geven, heeft EENnacoma daarvoor een innovatieve oplossing bedacht.

Met de online masterclass over LBS van 45 minuten, die gratis online beschikbaar wordt gesteld door EENnacoma, kan iedereen die zorg verleent aan patiënten met LBS de belangrijkste feiten leren kennen. Welke bewustzijnsniveaus zijn er? Welke behandelingsmogelijkheden hebben we tegenwoordig in Nederland? Welke morele thema’s spelen een rol bij de zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis? In de film worden deze en nog veel meer vragen beantwoord. Als zorgverlener kun je de masterclass over LBS online bekijken op het moment dat het jezelf het beste uitkomt. Natuurlijk is de masterclass ook beschikbaar voor familieleden van patiënten en beleidsmakers. 

​Benieuwd? Bekijk de trailer of bekijk de volledige masterclass

De masterclass zal ingebouwd worden in diverse scholingsprogramma’s. Bij behoefte aan scholing of presentatie door een expert kan contact opgenomen worden via eennacoma.elg@radboudumc.nl.

Trailer

2 minuten

Masterclass

45 minuten