Spring naar content
Terug naar het nieuwsoverzicht

Eindrapportage - Samen sterk voor hersenletsel

Er is in Nederland voldoende goede zorg en ondersteuning beschikbaar voor mensen met hersenletsel. Toch krijgen lang niet alle mensen de juiste zorg op de juiste plek.  Alliantiepartner Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) heeft in samenwerking met regionale partners gewerkt aan het project ‘Samen Sterk voor hersenletsel’, dat verbonden is aan het ZonMW project ‘Juiste Zorg op de Juiste plek’.

Het project had als doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel en hun naasten in Limburg te verbeteren. In de provincie Limburg zijn zes ziekenhuisregio’s in kaart gebracht met informatie over welke zorg er nu wordt aangeboden en waar mogelijkheden en wensen voor verbetering en uitbreiding liggen. Het project beveelt aan om de CVA-zorgketens uit te breiden naar hersenletselnetwerken waarbij niet alleen de zorg maar nadrukkelijk ook het welzijns- en sociale domein wordt meegenomen. Het rapport bevat naast specifieke aanbevelingen voor de regio Limburg ook handvatten voor andere regio’s in Nederland zodat meer mensen met hersenletsel de juiste aandacht op de juiste plek krijgen.

Download de rapportage

Lees meer over uitkomsten door de rapportage en samenvatting downloaden via de website van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL).