Spring naar content
Terug naar het nieuwsoverzicht

Subsidie beschikbaar gesteld voor Zorgstandaard kinderen en jongeren met hersenletsel

Jaarlijks komen ongeveer 15.000 kinderen in Nederland bij de EHBO met traumatisch hersenletsel. Dat zijn maar liefst 30 kinderen, oftewel één schoolklas, per dag. Het werkelijke aantal kinderen, dat traumatisch hersenletsel oploopt, ligt echter naar schatting veel hoger. Kinderen die niet in het ziekenhuis worden opgenomen worden namelijk niet geregistreerd (bron: Zorgstandaard THL Kinderen & Jongeren 2016). 

In 2016 is de Zorgstandaard voor kinderen en jongeren uitgegeven. Dit was een mooie stap in de richting van het verbeteren (en het bewust worden) van zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel.

Vanaf medio 2021 wordt onder eigenaarschap van de Hersenletsel Alliantie een begin gemaakt aan de herziening van de zorgstandaard voor kinderen en jongeren met hersenletsel. De Hersenstichting heeft hiervoor subsidie beschikbaar het gesteld. Het project is een initiatief van alliantiepartner Hersenletsel & Jeugd (HeJ). Naast een relatief kleine herziening van de huidige zorgstandaard ligt de focus van dit project nadrukkelijk op een verbeterde implementatie ervan.

Meer informatie volgt later dit jaar vanuit de Hersenletsel Alliantie.

 NB. Een zorgstandaard beschrijft wat kinderen en jongeren en hun naasten aan zorg mogen verwachten op het moment van ontstaan van het hersenletsel. Het is een functionele beschrijving; het gaat erom welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze. Het is aan de regionale aanbieders, de gemeenten en de zorgverzekeraars om hieraan uitvoering te geven. Een zorgstandaard is dus een hulpmiddel voor zorgverlener, verzekeraar én patiënt. 

Meer nieuws

Hersenletsel en re-integreren naar werk | help mee aan het verbeteren van de informatievoorziening

Hersenletsel en re-integreren naar werk is een behoorlijke uitdaging dat goede informatievoorziening en begeleiding vraagt. Ben je bekend met dit thema? Lees dan verder en help mee door de vragenlijst in te vullen. Deelname duurt ongeveer 10 minuten.